Ir arriba
Cargando ...
/
o tempo
Búsqueda de artículos

Novas de Castrelo

  • Venres, 09 Agosto do 2019

BANDO 11/2019: AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA NO MEDIO RURAL

ESTEBAN SUÁREZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).
BANDO 11/2019: AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA NO MEDIO RURAL
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE

VIVIENDA NO MEDIO RURAL 

       11/2019


ESTEBAN SUÁREZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).
 
FAGO SABER que se fai público o Plan estatal de Vivenda 2018-2021 e convocar as axudas para o 2019.
REQUISITOS:
1. Posuir a nacionalidade española ou residencia legal.
2. Ser maior de idade e ter menos de 35 anos.
3. Os ingresos anuais da unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM.
4. Ter subscrito na data sinalada na convocatoria contrato privado ou escritura pública de adquisición de vivenda que:
         Esté localizada nun concello de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
         O prezo da vivenda sexa inferior ou igual a 100.000 ?.
         Que se trate dunha vivenda xa construída (nova ou usada).
5. Estar empadroados na vivenda adquirida.
6.Estar ó día das obrigas tributarias estatais e autonómicas.
7. Non ser propietario nin usufrutuario de ningunha vivenda.
 
CONTIA: Ata 10.800 ? co límite máximo do 20% do prezo da venda
 
prazo DE SOLICITUDE: ata o 31 de outubro de 2019.
 
O que se fai público para xeral coñecemento.
 
Castrelo de Miño, 7 de agosto de 2019.
O Alcalde
Esteban Suárez Méndez
 
 
Concello de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100 | E-mail: concello@castrelo.gal

Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com