Ir arriba
Cargando ...
/
o tempo
Búsqueda de artículos

Novas de Castrelo

  • Martes, 11 Xunio do 2019

BANDO 5/2019 BONO SOCIAL ELÉCTRICO

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
BANDO 5/2019 BONO SOCIAL ELÉCTRICO
BONO SOCIAL ELÉCTRICO    5/2019

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).
 
FAGO SABER que o estado español ten como axuda para as usuarios con menos recursos económicos o BONO SOCIAL ELÉCTRICO, que xestionan as comercializadoras eléctricas.
 
Qué se subvenciona: o consumo de electricidade, do que se fai un desconto do 25% si es un consumidor vulnerable; ou un 40% si es consumidores vulnerables severos.
 
REQUISITOS: -   Ser titular do contrato de subministración eléctrica.
  • Ser pensionista do sistema nacional de Seguridade Social;  e/ou
  • Ser Familia numerosa;  e/ou
  • Ter unha discapacidade maior ou igual ó 33%, ter un grao dependencia recoñecido II ou III;  e/ou
  • Ter uns ingresos, dependendo da unidade de convivencia, inferiores a:
Tipos de Consumidores Sen menores Con 1 menor Con 2 ou mais menores
Vulnerable 11.279 €/ano 18.799 €/ano 22.559 €/ano
Vulnerable severo 5639,5 €/ano 9399,5 €/ano 11279,5 €/ano
 
 
 
Para maior información sobre esta axuda, poden solicitar cita no Departamento de municipal de benestar no teléfono 988.49.30.00
 
O que se fai público para xeral coñecemento.
Castrelo de Miño, 10 de xuño de 2019.
 
 
 
Xurxo Rodríguez Méndez
 
 

 
Concello de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100 | E-mail: concello@castrelo.gal

Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com