Ir arriba

Martes, 23 de Julio de 2024

Cargando ...
/
el tiempo
Búsqueda de noticias

SERVICIOS / Recaudación

Recadación

Información

O Servizo de Recadación ten por obxecto a realización das xestións relacionadas coa liquidación dos tributos municipais, así como doutros ingresos. O Imposto de Bens Inmobles (IBI) e o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) están xestionados pola empresa Catoure, SL., con oficina en Ribadavia e Ourense.
 
Praza Maior, 5.
32400 - Ribadavia.
Teléfono: 988 470 516
ribadavia@catoure.com
 
Noriega Varela, 6, baixo
32004 - Ourense
Teléfono: 988 226 214
info@catoure.com
 
Pola súa banda, o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) e a taxa pola recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos están delegados á Deputación de Ourense.
 
Deputación de Ourense
Progreso, 32
32003 - Ourense
Teléfono: 988 385 183

Normativa

Ayuntamiento de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100

Copyright © 2017 Ayuntamiento de Castrelo de Miño. - Todos los derechos reservados // Privado - Diseño, maquetación y programación web a medida Grupo5.com